Ontstaan van kanker

De meeste longtumoren ontstaan door het roken van sigaretten. Maar ook het roken van sigaren en pijpen is schadelijk voor de longen.

Roken en schadelijke stoffen veroorzaken longkanker

De meeste longtumoren ontstaan door het roken van sigaretten. Maar ook het roken van sigaren en pijpen is schadelijk voor de longen.

Asbest vergroot eveneens de kans op longkanker. Daarnaast komen mensen die in de mijnbouw of scheepsbouw werken ook in aanraking met schadelijke stoffen die longkanker kunnen veroorzaken.

Kanker is ‘slecht’ weefsel dat groeit ten koste van ‘goed’ weefsel

Wanneer schadelijke stoffen, zoals rook van sigaretten of asbest, langdurig inwerken op genetisch materiaal, kunnen lichaamscellen ‘ontsporen’. Deze ontspoorde cellen verbreken de natuurlijke samenhang van het longweefsel. Ze groeien onbelemmerd door ten koste van weefsel in de omgeving.

Deze cellen hebben bovendien de neiging zich ook op andere plaatsen in het lichaam te nestelen en vervolgens te groeien. Dat noemen we een uitzaaiing of metastase.

Twee vormen longkanker: kleincellig en niet-kleincellig

Longkanker heeft twee vormen: kleincellig en niet-kleincellig. Kleincellige longkanker verspreidt zich zeer snel, waardoor de kans op uitzaaiing groter is dan bij niet-kleincellige longkanker. Kleincellige kanker wordt meestal behandeld door middel van chemotherapie. Niet-kleincellige kanker zaait zich relatief langzaam uit.

Bij niet-kleincellige longkanker betaat de behandeling in het gunstigste geval uit een operatie, eventueel aangevuld met chemo- of radiotherapie.

Longkanker is niet erfelijk

Longkanker is niet erfelijk, maar komt in sommige families wel vaker voor dan in andere families. Dit heeft dan andere redenen, zoals een ongezonde levensstijl (bijvoorbeeld roken).


 Een beknopte samenvatting vindt u in onze VATS Lobectomie folder (PDF).