Chirurgie: VATS Lobectomie

Het verwijderen van een longkwab (lobe) noemen we lobectomie (-ectomie betekent wegnemen).

Traditionele methode: Lobectomie

Het verwijderen van een longkwab (lobe) noemen we lobectomie (-ectomie betekent wegnemen). Bij de klassieke longoperatie wordt een grote snee gemaakt in de zijkant van het lichaam onder de arm (thoracotomie). Om de long goed te kunnen bereiken, moeten de ribben 'gespreid' worden (opzij gelegd worden). Dit spreiden van de ribben en de grote snee samen maken dat de klassieke operatie niet alleen zeer pijnlijk is, maar ook dat het herstel langdurig is. Door de grotere wond en het langere herstel is de kans op complicaties en/of infecties groter dan bij de VATS lobectomie. 

Nieuwe methode: VATS lobectomie

Bij VATS lobectomie wordt ook een longkwab verwijderd, maar daarbij worden slechts een paar kleine sneetjes gemaakt. Door middel van een kijkoperatie wordt de tumor vervolgens verwijderd. De ribben hoeven daarbij niet 'gespreid' te worden. Lees verder bij VATS lobectomie.

Uniportal-VATS lobectomie

In een aantal ziekenhuizen in Nederland wordt de VATS lobectomie via slechts 1 sneetje (van circa 4 cm) verricht. Ook bij de uniportal-VATS lobectomie wordt de tumor door middel van een kijkoperatie verwijderd.

 


 Een beknopte samenvatting vindt u in onze VATS Lobectomie folder (PDF).