Juridische kennisgeving

Deze website is eigendom van Ethicon, een divisie van Johnson & Johnson Medical BV, te Amersfoort. Alle inhoud van deze internetsite is in bezit van of in beheer bij Ethicon, een divisie van Johnson & Johnson Medical BV, en aan haar verbonden bedrijven en wordt wereldwijd beschermd door wetten inzake de bescherming van auteursrechten. U mag de inhoud alleen voor eigen gebruik en voor niet-commerciële doeleinden naar uw computer halen (downloaden), maar wijziging of verveelvoudiging van de inhoud is niet toegestaan. Op geen enkele andere manier mag de inhoud worden gekopieerd of gebruikt.

De eigenaren van deze site doen wat redelijkerwijs mogelijk is om actuele en correcte informatie aan te bieden op deze internetsite, maar doen geen toezeggingen en geven geen garanties over de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie. De eigenaren van deze site zijn niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel voortkomend uit uw toegang, of het niet verkrijgen van toegang, tot deze internetsite, of van uw afhankelijkheid van enige informatie die op deze internetsite wordt verstrekt. Deze site is bestemd voor inwoners van Nederland.

Deze internetsite kan hyperlinks of verwijzingen naar andere sites bevatten, maar de eigenaren van deze site dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van die andere sites en zijn niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel voortkomend uit de inhoud van die sites. Elke hyperlink naar een andere site wordt slechts geboden voor het gemak van de gebruikers van deze internetsite.

De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, productverpakkingen en producten die op deze internetsite voorkomen, zijn lokaal en internationaal beschermd. Gebruik ervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaren van deze site, tenzij voor het identificeren van de producten en diensten van het bedrijf.

De eigenaren van deze site hebben het recht elke andere informatie die via elektronische communicatie wordt verstrekt, met inbegrip van ideeën, uitvindingen, concepten, technieken en processen, of de daarin besloten kennis, voor welk doel dan ook te gebruiken of te verveelvoudigen. Dit recht omvat de vrijgave aan derden en/of ontwikkeling, fabricage en/of marketing van goederen en diensten.

De afzender van elke communicatie naar deze internetsite of naar de eigenaren van deze site is verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en correctheid ervan.