Risico's en complicaties

Om het risico op complicaties zo klein mogelijk te maken, houden ziekenhuizen zich aan strenge richtlijnen en wordt er goed op u gelet door de verschillende artsen en de anaesthesist.

Zoals bij alle operaties zijn er risico's en kunnen er complicaties optreden. Zo kunt u bijvoorbeeld een infectie oplopen.

Naast de algemene operatierisico's en complicaties die kunnen optreden, is er specifiek voor longchirurgie het risico op luchtlekkage waarvoor langdurige drainage nodig is (> 7 dagen). Daarnaast kunnen ritmeafwijkingen van het hart ontstaan. Andere complicaties zijn zeldzaam.

Om het risico op complicaties zo klein mogelijk te maken, houden ziekenhuizen zich aan strenge richtlijnen en wordt er goed op u gelet door de verschillende artsen en de anaesthesist. Als u hier verder vragen over heeft, stel die dan gerust aan uw behandelend arts.


 Een beknopte samenvatting vindt u in onze VATS Lobectomie folder (PDF).